Radouč

Národní přírodní památka

nic

Michalovická putna

Úvod

Park Radouč je národní přírodní památka, která se nachází ve středočeském kraji, na okraji města Mladá Boleslav, ale v katastrálním území Debř. Maloplošný park se stal chráněnou lokalitou už od roku 1922, ale za národní přírodní památku bylo prohlášeno až roku 1977. Hlavní předmětem ochrany je výskyt ojedinělé rostliny devaterky poléhavé a také ostatních travinobylinných a skalních teplomilných společenstev. Radouč se také chlubí skalnatými útesy, ze kterých je krásný výhled na tekoucí Jizeru nebo na Michalovickou putnu v Podlázkách.

nic

pomník

Historie

Ani Radouč se v minulosti bohužel nevyhnula válkám. Park byl v historii používán jako vojenská cvičiště pro Rakousko-Uhersko a později i na odpalování nevybuchlých pum po bombardování Mladé Boleslavi. Také se zde odehrála krvavá bitva mezi jednotky Rusů a Prusů. Na místě pohřbení padlích do teď stojí na památku pomník, který už je ale ve velice špatném stavu. (viz foto)

nic

vápnitý pískovec

Geologie

Radouč patří do oblasti Jizerské tabule. Může se chlubit výskytem křídových vápnitých pískovců, které dále tvoří stěny, a dokonce i převislé skalní stupně. Oblast je také bohatá zdrojem nálezů křídových zkamenělin, mezi který patří například mlži, plži, amoniti, a tak dále.

nic

Fauna

Oblast se skládá z lesní i nelesní vegetace. Můžeme zde najít území keřových porostů, skalní vegetaci a mnoho dalších vegetací. Právě zde roste spoustu významných rostlin, jež jsou důvodem ochrany tohoto území. Vzácný je zlatovlásek obecný, silně ohrožený koniklec luční, silně ohrožený smil písečný a nejvýznamnější je pak silně ohrožená devaterka poléhavá, jejíž výskyt v České republice je ojedinělý. Na úpatí svahu můžeme potom nalézt například:

nic

sysel obecný

Flora

Tato lokalita není významná nejen vzácnými rostlinami, ale také řadou chráněných živočichů. Mezi bezobratlými živočichy zde můžeme spatřit 42 druhů brouků, z nichž 6 je ohrožených. Dále v parku lze nalézt pavouky, jako je zápřednice jedovatá nebo stepník rudý. Radouč se také může chlubit výskytem cenných motýlů. Ale nejvýznamnější pro park je výskyt obratlovce sysla obecného. Díky němu se oblasti přezdívá Syslí louka!

nic

Odkazy

Mé zdroje: Wikipedie, AOPK ČR

Ke stažení: Mé obrázky

nic